CARPETGALLERY
De consumentensite voor Perzische en oosterse tapijten

Shiraz, Qashqa'i, Qashqulli (Kashkulli)

bronnen: zie literatuur

terug     home
 
Deze tapijten vertonen grote overeenkomst omdat zij uit dezelfde bron voort komen. De bewoners van het Fars-plateau zijn de oorspronkelijk dorpsbewoners die zichzelf Fars (Pers=tapijt) noemen en de inmiddels, onder druk van de regering, gevestigde nomaden waarvan de Qashqai de groep vormen die de gelijknamige tapijten vanouds produceren. Als nomaden zich geheel of gedeeltelijk (halfnomaden) vestigen, beschikken zij meestal ook over landbouwgrond. Op deze grond wordt o.a. katoen verbouwd die dan gebruikt kan worden voor de ketting en de inslag van de tapijten. In een vaste bewoning is het over het algemeen ook mogelijk een beter en stabieler weefgetouw te plaatsen dat leidt tot hoger knoopdichtheid en fraaiere uitwerking van de motieven. Deze tapijten die vooral door de substam de Qashqulli's werden en worden gemaakt danken hun naam aan deze stam.
De tapijten kenmerken zich door hun uitbundige kleuren, de geometrische motieven met veel gestileerde bloem- en diermotieven. De sterke glanzende wol is van hoge kwaliteit en afkomstig van de eigen schapen die 's zomers in de bergen weiden. Over het algemeen zijn de kleden niet groter dan dozar (140*200cm) en er worden veel gebruiksartikelen zoals zakken, tentbanden en zadeldekken vervaardigd. Omdat bijna alle tapijten op de bazaar van Shiraz werden en worden verhandeld gold vroeger (voor 1930) de algemene benaming van Shiraz-tapijt. Eind 20e eeuw hebben alle nomaden in het gebied zich gevestigd maar is het oude onderscheid tussen de drie genoemde soorten nog steeds geldig.
Shiraz, begin 20e eeuw, het vlak en het medaillon wordt opgevuld met allerlei kleine motieven.

Shiraz, begin 20e eeuw, het vlak en het medaillon worden opgevuld met allerlei kleine motieven.


Ook picturale motieven komen veelvuldig voor.

Patronen en motieven

  Het vlak wordt gevuld met een of meerdere ruitvormige medaillons  terwijl de rest van het vlak en meestal ook de achtergrond van de ruitvormen wordt gevuld met allerlei kleine figuurtjes die ontleend zijn aan het dagelijks leven. Vaak zijn vogels en allerlei voorwerpen uit het dagelijks leven afgebeeld. Ook het liggende s-motief dat geluk en voorspoed symboliseert wordt veel gebruikt. 
De rand bestaat over het algemeen een hoofdrand met 2 of meerdere smallere zijranden of lijsten (lijst is in één kleur). Kenmerkend is de afwerking van de zijranden, hiervoor worden meestal twee kleuren gebruikt waardoor een soort spiraaleffect ontstaat.
barber pole oftewel spiraaleffect
     
  Shiraz, begin 20e eeuw

Shiraz, begin 20e eeuw
De Mafrash, dit gebruiksvoorwerp werd gebruikt als "kast" voor de opslag van huishoudelijk zaken. Het werd eveneens gebruikt, ondrsteboven, als wieg, deze wed opgehangen tussen een paar tentpalen.

De Mafrash, dit gebruiksvoorwerp werd gebruikt als "kast" voor de opslag van huishoudelijk zaken. Het werd eveneens gebruikt, ondersteboven, als wieg, deze werd opgehangen tussen een paar tentpalen.

     
     
  Qashqulli, fijn geknoopt 32 knopen/cm2, de zijmotieven in het vlak zijn ontleend aan Persepolis dat ligt in de vlakte waar de stammen rondtrokken.

Qashqulli, fijn geknoopt 32 knopen/cm2, de zijmotieven in het vlak zijn ontleend aan Persepolis dat ligt in de vlakte waar de stammen rondtrokken.
Qashqai bellenkoorden voor versiering van ezel of kameel, de blauwe kralen vormen een afweer tegen het " Boze Oog". Het boze oog staat voor afgunst die altijd ongeluk veroorzaakt.

Qashqai bellenkoorden voor versiering van ezel of kameel, de blauwe kralen vormen een afweer tegen het " Boze Oog". Het boze oog staat voor afgunst die altijd ongeluk veroorzaakt.
Qashqulli, fijn geknoopt 28 knopen/cm2.

Qashqulli, fijn geknoopt 28 knopen/cm2.
   
  Fars-tapijt, in dit exemplaar is in de randen naturel (ongekleurde) kameelwol verwerkt.

Fars-tapijt, in dit exemplaar is in de randen naturel (ongekleurde) kameelwol verwerkt.
 
knoop symmetrisch en soms asymmetrisch
aantal knopen Shiraz 6 –20 cm2, Qashqai 12 –30 cm2, Qashqulli 20 –40 cm2
materiaal wol op wol, Qashqulli wol op katoen
constructie vlak tot enigszins gekantelde ketting met 2 of meer inslagdraden.
Qashqulli, geheel of vrijwel geheel gekantelde ketting met 2 of meer inslagdraden .