CARPETGALLERY

Literatuuroverzicht

HOME

Onderstaand overzicht geeft een opsomming van boeken en tijdschriften over Perzische en oosterse tapijten. De meeste Nederlandstalige boeken zijn oud en kunnen alleen in het Antiquariaat worden verkregen.
Van een aantal boeken is een korte beschrijving en/of recensie toegevoegd en enkele uitgaven zijn online beschikbaar, deze zijn  aangeduid met (!).

Arie M. den Toom,  30-10-2009

 Nederlands

 

 Engels

 

 Duits

 

 Frans