CARPETGALLERY

Literatuuroverzicht

terug               home

Oosterse Tapijten uit de schenking: "Van Aardenne"

 
Voorwoord
DR. S. H. LEVIE

In 1975 schonk de heer G. W. van Aardenne het Rijk ter plaatsing in her Rijksmuseum een omvangrijke collectie Oosterse tapijten en tassen: welgeteld 175 stuks. Zij waren het tastbare resultaat van meer dan een halve eeuw verzamelen. Als jongeman kreeg Van Aardenne reeds belangstelling voor her geknoopte tapijt -- een vorm van kunstnijverheid waar-van hier te lande tot dan nauwelijks verzamelingen van enige omvang bestonden.
Hij verzamelde niet omdat dat ook maar iets met zijn eigen vak (staalconstructie) te maken had, maar omdat hij zich onweerstaanbaar aangetrokken voelde tot de warmte en de kleur die van deze kleden uitgingen.
Hij legde zich toe op uiteenlopende typen. Zowel op 17de eeuwse voortbrengselen uit hofateliers als ook op een grote verscheidenheid aan dorps- en nomadenkleden uit het meer nabije verleden.
Zijn wens dat ook een groter publiek van zijn met zorg bijeengebrachte verzameling zou kunnen genieten gaat thans in vervulling. Het Rijksmuseum brengt daarmee een hommage aan de man die, dikwijls tegen de stroom in, stug doorging op de ingeslagen weg.
De keuze van de tentoongestelde kleden en tassen werd gedaan door Mevrouw A. M. L. E. Mulder-Erkelens, conservator textiel, die ook de catalogus samenstelde en de inleiding schreef.
Moge de tentoonstelling de belangstelling en aandacht voor de Oosterse tapijtknoopkunst aanwakkeren.


Het boekje is tweedehands (marktplaats) en in het antiquariaat te koop voor een luttel bedrag (~ 10 euro).
46 pagina's.
Oosterse Tapijten uit de schenking: "Van Aardenne"