CARPETGALLERY

Literatuuroverzicht

terug               home

 

Modern Oriental Carpets

 
 
Dit boekje biedt de gebruikelijk informatie met daarbij een groot aantal leuke foto's. Het interessante  is vooral het prijsbeeld uit de jaren 70 dat de auteur schetst. Hij geeft een methode om de aankoopprijs in het land van herkomst te bepalen (rond 1970). Op pagina 51 vinden we een grafiek waarin een en ander is uitgewerkt. Behoudens enkele verfijningen ten aanzien van de kwaliteit van de tapijten komt de methode erop neer dat de prijs wordt bepaald door het aantal geleverde knopen (deze methode is ook toegepast voor het taxatieprogramma op deze site). Opmerkelijk is de afwijking met de praktijk van nu dat de tapijten uit Turkmenistan en Afghanistan lager in prijs zijn dan tapijten uit Pakistan en India. Klaarblijkelijk was de productie in Pakistan en India in die tijd noch authentieker dan nu.

 

Globale resultaten van de methode: 

Prijs in dollarcent per 1000 knopen
afmeting Iran / Kaukasus India / Pakistan Afghanistan / Turmenie
< 2* 3 m. 22 13 10
> 2 * 3 m. 16 13 10

Bijvoorbeeld: een tapijt van 2 * 3 m. met 25 knopen per cm2 geeft 2*3*250.000 = 1.500.000 knopen, dus 1500 * 1000 knopen. Dit kleed kostte dus: Iraans $ 330, India/Pakistan $ 195 en Afghaans of Turkmeens $ 150.
Interessant zou zijn geweest als de verkoopprijzen in de USA of Europa ook waren vermeld. De schrijver geeft aan dat dit vrijwel onmogelijk  is.

 

 

 

gebonden, 139 blz., veel afbeeldingen in kleur, prijs 5 euro(tweedehands)

Modern Oriental Carpets
 
Modern Oriental Carpets, prijzen inkoop 1920