CARPETGALLERY
consumentensite voor Perzische en oosterse tapijten

Bloemen en planten

Inhoud

terug   home

 Arie M. den Toom (Ik beken, dat ik behoor tot het getal dergenen, die vordering makende schrijven en schrijvende vordering maken. Augustinus)

bloemen

Appelbloesem: de appelbloesem symboliseert een grote vruchtbaarheid.
Anjer: de anjer wordt gebruikt door pasgehuwde vrouwen als uitdrukking van liefde en trouw. De anjer is ook het symbool van vrede en het paradijs.
Hyacinth: de hyacint symboliseert vernieuwing en vruchtbaarheid.
Iris: de iris beduidt voor veel oosterlingen geestelijke vrijheid.
Lelie: de lelie is een algemeen symbool voor zuiverheid en godsvrucht.
Lotus / waterlelie: de lotus is oorspronkelijk een Chinees motief en is door de Mongolen naar PerziŽ gebracht. De betekenis komt overeen met de betekenis van het palmet en de waterlelie. De waterlelie duidt op het ritme van dag en nacht.
Mina Khani: de Mina Khani is een schikking van bloemen in een ruitvorm. De Mina Khani symboliseert rijkdom en welvaart, het woord komt waarschijnlijk van "aina khaneh", dat is spiegelzaal of sierraad van de khan.
Narcis: de narcis betekent weerstand tegen rampspoed.

Palmet: een palmet is een bloem is zijaanzicht, soms ook een aantal bladeren die symmetrisch zijn gerangschikt. Het palmet symboliseert welvaart en eer. Afbeelding toont een zogenaamd Shah Abbas palmet.
Pruimenbloesem: de pruimen- en amandelbloesem symboliseert de jeugd, het voorjaar, en de pas getrouwde bruid.
Klaproos: de klaproos doet denken aan bekoorlijkheid en zoete slaap.
Hier is de bloem uitgewerkt als bloem (onderzijde) en knoppen die als uit de bloem tevoorschijn lijken te komen.
Roos: de roos is een veelgebruikt motief, de roos duidt op het mysterie van het leven, de witte roos op onschuld, de rode roos op de liefde en vruchtbaarheid en de wilde roos op hunkering.

Rozet: het rozet is een bloem in bovenaanzicht die ook kan worden opgevat als de zon of een heldere ster en dan licht en eeuwigheid symboliseert.

Tulp: de tulp is een veelgebruikt motief in Turkse kleden en symboliseert voorspoed.

 


planten (bomen)

 
Bomen hebben vaak een religieuze betekenis, de nomaden geloven dat de zielen van de bomen naar de hemel gaan. De Perzische cultuur kent twee heilige bomen, de "alom heilige" die het zaad van alle gewassen op de aarde laat neerkomen, en de "haoma" of levensboom die onsterfelijkheid brengt. In oude tapijten hebben de bomen een verbinding met de aarde, de wortelstronken zijn afgebeeld. In latere tapijten is de boom afgebeeld als stam met takken en bladeren. Takken bladeren en ranken vormen een belangrijk en veelvuldig gebruikt motief in tapijten. Vaak geven de gebruikte vormen een aanwijzing voor de herkomst en ouderdom van het desbetreffende kleed.

Cipres: de cipres is het symbool voor eeuwig leven, de boom is altijd groen en verbeeldt daardoor het opnieuw geboren worden.
granaatappel(boom)
Levensboom: de levensboom is het symbool van het paradijs, het symbool van water en het symbool van de mens (rechtopstaand, geworteld in de aarde maar groeiend in de richting van de hemel). 
Dubbele-boom: in sommige kleden staan twee bomen zij aan zij of gespiegeld, soms zijn de takken in elkaar verstrengeld. Dit is het symbool van het huwelijk. Vogelnesten in de takken staan symbool voor hun toekomstig huis en kinderen.
  palmboom
Bladeren: lancetvormige balderen zijn afgeleid van het acanthusblad, over het algemeen symboliseren bladeren voorspoed en wasdom. Het groene blad is een teken van regen en een goede oogst.
Wijnstok(rank): de wijnstok komt niet vaak voor, wijn en alcoholhoudende drank zijn voor de moslim verboden. In de poŽzie (Omar Khajam) wordt de wijn en de vrucht van de wijnstok echter veelvuldig bezongen. In sommige kleden die een voorstelling geven van deze poŽzie zien we de wijnstok en de wijn afgebeeld.
Wilg: de treurwilg staat symbool voor verdriet, rouw en de dood.