CARPETGALLERY
consumentensite voor Perzische en oosterse tapijten

Mensen en dieren

Inhoud

terug   home

  • mensen
  • dieren
  • vogelsmensen 

 

dieren

  Draak: de draak is een fabeldier dat in de Mongoolse geschiedenis veelvuldig opduikt. In de oud-Perzische Zoroasterreligie stelde de draak de macht van duisternis voor. In deze religie was er een voortdurende strijd tussen goed en kwaad, het licht en de duisternis, het geestelijke tegen de materie. De draak is vaak sterk gestileerd en moeilijk herkenbaar.
  Fabeldier: het fabeldier is een hemels dier dat wordt uitgebeeld met vurige vlammen aan de schouders en/of flanken. Het is het symbool voor het hemelse en voor de onoverwinnelijke kracht.
  Hond: de hond is voor de moslim een onrein dier dat alleen wordt gehouden voor de jacht en het bewaken van eigendommen. In de voorislamitische tijd oordeelde men de hond als beschermer en verjoeg hij de kwade geesten. De hond is het symbool van trouw en bescherming tegen het kwaad. Omdat de hond wordt gebruikt bij de jacht op leeuwen zijn moed en doorzettingsvermogen de geroemde eigenschappen.
  Kameel: de kameel is het lastdier voor de nomaden en staat dus voor rijkdom en welvaart. Kamelen zijn vaak een onderdeel van de bruidschat en komen daarom voor op bruidskleden.
Paard: het paard lijkt in veel sterk gestileerde afbeeldingen op de hond. Het paard behoort tot het bezit van zowel de nomade als van koningen en machthebbers. Het symboliseert lichamelijke kracht en vitaliteit.
De afbeelding is van het wereldberoemde Pazyryk-tapijt.
 
  Ram: de ramshoorn is een symbool voor kracht en mannelijkheid. Het is een oud motief dat stamt uit de tijd van Scythen. Vier paren die als een diamant aan elkaar zijn verbonden heten in Anatolie "kaikalak" ("vurma"in Turmenistan), twee paren voremen het geboortesymbool. De "karaly gochak" bij de Tekke-Turkmenen is de ram met zwarte vlek. 
  Schildpad: de schildpad is het symbool voor wereldse wijsheid, dit omdat het dier zowel in het water als op het land leeft. Een oude legende in PerziŽ verteld dat de aarde en schijf is die wordt gedragen door een schildpad die zwemt in de wereldzee.
  Schorpioen: de schorpioen wijst op moed en zijn afbeelding is een afweer tegen de aanval van de schorpioen die door de nomaden wordt gevreesd.
Slang: de slang wordt afgebeeld als bescherming tegen slangenbeten. De slang is ook de beschermer in Chinese mythologie en in het Gilgamesh-epos wordt de slang onsterfelijk door het eten van de levensplant.

vogels
Adelaar: de adelaar verbeeldt over het algemeen kracht. In kleden uit de Kaukasus komen allerlei motieven voor die worden aangeduid als adelaar of zonneharp (chelaberd). De oorsprong van dit motief is onduidelijk, miscchien is het een dubbel adelaarmotief.
   
  Duif: de duif is het symbool van de liefde. Innanna (Ishtar) was de godin van liefde en erotiek zij wordt gesymboliseerd door de duif. Afbeeldingen van duiven vinden we vaak in bruidsstukken.
  Eend, gans of zwaan: deze drie vogels zijn ongeveer gelijk. De eend is voor de Soefi's het symbool van verukking en blijdschap omdat deze dieren in het water, op het land en in de lucht kunnen leven.
  Fravashi: de fravashi is (Faravahar, Farohar) het symbool van de eeuwig levende ziel van de mens. In de Zoroasterreligie leeft de ziel van de mens voor hij geboren wordt en na het sterven keert de ziel terug naar God in het paradijs.
  Haan: de haan wordt vereerd door de moslims als bewaker en opwekker tot het gebed. Voor de plattelandsbevolking en de nomaden is het de bewaarder tegen het boze oog.
  Papagaai: de papagaai is het symbool voor ontsnapping uit gevaren en met name de groene papagaai geeft een goddelijke bescherming. In perzie is de papagaai bekend door zijn voorliefde voor suiker en zoetigheid en wordt de zoetgetande genoemd. In dit opzicht is de vogel symbool voor suikerzoete vleierij.
  Paradijsvogel: de paradijvogel is het symbool voor het paradijs.
  Pauw: de pauw is het symbool voor goddelijke bewaring en in het algemeen voor onsterfelijkheid.
Phoenix: de phoenix is een fabeldier dat zijn oorsprong heeft in China en waarschijnlijk door de Mongolen in Perzie is geintroduceerd. De phoenix symboliseert de strijd tussen goed en kwaad en vertegenwoordigt het goede. In de Arabische traditie woont de phoenix op de berg Qaf die staat op de as van de aarde. De phoenix is dan het zinnebeeld van zoeken naar en de toewijding aan het hogere (het geestelijke).


Phoenixen die dansen als derwishen en muziekinstrumenten bespelen.
   
   
  Zonnevogel: de zonnevogel is het symbool van de bovennatuurlijke zon die mens en de aarde 'verlicht'. De vogel wordt meestal aan de bovenzijde van een kleed of scene afgebeeld, bijvoorbeeld in de top van een levensboom of in de lucht.