Carpetgallery

 

T H E   W I Z A R D   O F   T H E   L O O M

 
  the wizard of the loom
the wizard of the loom  

Taxatie, appraisement

home 

  Veel bezitters van een Perzisch (oosters) tapijt willen graag meer weten over hun bezit. Niet alleen de naam, ouderdom en plaats van herkomst maar ook de waarde van het desbetreffende stuk is voor hen belangrijk. Om een waarde aan uw bezit toe te kennen kan ik u twee methoden aanbevelen:
  1. Gebruik de onderstaande taxatiewizard;
  2. raadpleeg een registertaxateur (zie onderstaande lijst)

Many owners of an Oriental carpet want to know the value of their belongins. The little program below alows you to determine the replacement value, in Holland, of your carpet.


 

Toelichting op het gebruik, how to use

 
 
  lijn  
 
  1. Bepaal het aantal knopen per cm2, count the knots in a square cm;
  2. bepaal de afmeting, measure the size;
  3. bepaal de kwaliteit, determine the quality;
  4. als u het land van herkomst niet weet kies dan PerziŽ, if you don't know the origin, choose Iran.
aantal knopen per cm2, knot count per cm2
lengte,  length in cm
breedte, width in cm
kwaliteit, quality
land van herkomst, origin
vervangingswaarde,
replacement value
euro
De getaxeerde waarde is de winkelwaarde, dat is het bedrag dat u voor een gelijkwaardig kleed zult moeten betalen in een winkel.
Zoals u zult begrijpen is deze taxatiewizard globaal en geheel vrijblijvend. U kunt dus verder geen enkel recht verkrijgen of aanspraak maken op grond van de gedane taxatie. Voor een rechtsgeldige taxatie verwijzen ik u naar een register (beŽdigd) taxateur.
 
Overzicht Register Taxateurs oosterse tapijten (TMV)
Naam Bedrijf Plaats
R.F.A. Ebbers Richard Ebbers AMSTERDAM
M.A. Foumani Foumani Persian Gallery AMSTERDAM
A.J.J.M. Janssens Janssens OriŽnt Carpets Holland BV TILBURG
R. van Wieringen Amber, antiek & Perzische tapijten NIJMEGEN
lijn

De knoopdichtheid

 
De knoopdichtheid wordt in de Europese landen aangeduid in knopen per cm2, per dm2 of per m2. In PerziŽ wordt vanouds de knoopdichtheid aangeduid in "raj", dat is het aantal knopen per "gereh". Een gereh is 7 centimeter dus als we de knopen horizontaal en verticaal tellen per gereh en dat delen door 49 dan krijgen we het aantal knopen per cm2. Het voordeel van het tellen van het aantal knopen over een oppervlak van 7 * 7 centimeter is dat de bepaling van de knoopdichtheid redelijk nauwkeurig is. Een telling van het aantal knopen op een oppervlak van 10 * 10 cm is natuurlijk ook prima. Het tellen van de knoopdichtheid gebeurt aan de achterzijde van het kleed. Let bij het tellen erop of de kettingdraden in ťťn vlak liggen, aan de achterzijde is dan elke knoop in de richting van de inslagdraden zichtbaar als twee punten. Bij een volledig gekantelde ketting is elk knoop in de richting van de inslag zichtbaar als ťťn punt. De eenvoudigste manier om vast te stellen of de ketting in ťťn vlak ligt is om te zoeken naar knopen die slechts een punt laten zien aan de achterzijde. Is er niet ťťn te vinden dan ligt de ketting waarschijnlijk vlak en moet het aantal getelde punten in de richting van de inslag door twee worden gedeeld.
bepalen knoopdichtheid van Perzische tapijten, volledig gekantelde ketting  
bepalen knoopdichtheid van Perzische tapijten, niet gekantelde ketting
boven: Horizontaal zijn er 51 knopen per 7 cm en verticaal 58 knopen per 7 cm, 51 * 58 / 49 = 60 knopen cm2
Dit is een kleed met een volledig gekantelde ketting, de knopen zijn slechts als ťťn punt zichtbaar.
upper: horizontal there are 51 knots and vertical 58 knots on each 7 cm, knot count is: 51 * 58 / 49 = 60 knots per cm2. In this rug the alternate warps are fully depressed so each point you see is one knot.
bepalen knoopdichtheid van Perzische tapijten
links: De knoopdichtheid is bepaald op 6 knopen per cm2. Horizontaal zijn er 16 en verticaal zijn er 18 knopen op 7 cm, 16 * 18 / 49 = 6 knopen per cm2.
Dit is een kleed met vlakliggende ketting, elke knoop is zichtbaar als twee punten.
left: Horizontal there are 16 and vertical 18 knot on each 7 cm, knot count is: 16 * 18 / 49 = 6 knots per cm2. In this rug the warps are laying flat so each knot is visible as two points.
bepalen knoopdichtheid van Perzische tapijten
lijn
 

Bepalen van de kwaliteit

De kwaliteit van een kleed wordt voor een groot deel bepaald door de gebruikte materialen, de nauwgezetheid van het handwerk en de afwerking.
De materialen zijn wol, fijne wol, zijde, goud- of zilverdraad.
De nauwgezetheid van het handwerk wordt duidelijk uit het uiterlijk: is de knoop regelmatig, ligt het kleed vlak, is het kleed rechthoekig en zijn de randen recht?
Omdat sommige van deze eisen moeilijk zijn te benoemen is er alleen een keuzemogelijkheid voor de gebruikte materialen.

Bepalen van het land van herkomst

Het land van herkomst is een onderdeel van de taxatie: PerziŽ betekent het grondgebeid van het oude Perzische rijk, dus inclusief delen van Afghanistan, zuid-Rusland (Kaukasus) en zuid-China (Turkmenistan). De beste kleden komen uit deze gebieden.
Turkije is vanouds ook een tapijtproducerend land, over het algemeen zijn Turkse kleden minder sterk en hebben een iets geringere waarde.
India had vroeger (voor de 18e eeuw) een eigen tapijtcultuur, nu worden kopieŽn van Perzische tapijten geknoopt van slechte wol (meestal door kinderen). Ook tapijten uit Pakistan zijn vaak kopieŽn en van mindere kwaliteit.
Voor de waarde is het land van herkomst doorslaggevend maar voor de leek is het moeilijk om het land van herkomst te bepalen.

 
lijn

De naam "THE WIZARD OF THE LOOM" is geinspireerd door het onvergetelijke spel "LOOM" van Lucas Arts uit 1990.

 
  THE WIZARD OF THE LOOM" is geinspireerd door het onvergetelijke spel "LOOM" van Lucas Arts uit 1990