CARPETGALLERY

   

HOME

  Voorbehoud
Deze website is door mij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ik heb de uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie.  Ik ben echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Ik verzoek de gebruikers dan ook de informatie altijd te verifiŽren. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Het gebruik van deze site en de informatie komt volledig voor eigen rekening.
Het is niet toegestaan de informatie en contactgegevens op deze site zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op te nemen in databases, relatiebestanden of producten in verband met dergelijk gebruik. 
  Auteursrechten
De auteursrechten op alle op deze website getoonde teksten en afbeeldingen berusten bij mij dan wel bij de maker van de betreffende tekst of afbeelding. Het overnemen van deze teksten en/of afbeeldingen is in strijd met het auteursrecht zoals beschreven in de auteurswet uit 1912. Daar waar ik met het gebruik van een tekst dan wel afbeelding inbreuk maak op het auteursrecht van een derde is dit onbedoeld. Ik verzoek de rechthebbende in dat geval contact met mij op te nemen.

 

    Al uw op- en aanmerkingen zijn van harte welkom: email
Teneinde u met goede raad te dienen
heb ik mijn tijd hieraan besteed.
Voor wie er niet naar luisteren wil:
niets dan het Woord brengt de profeet.
Gij die dit leest, vraagt God om Zijn vergeving
voor wat verkeerd ging, ondanks alle ijver.
Streef voor uzelf het goede na, zo ge dit wilt,
en bidt vervolgens om genade voor de schrijver.


uit: Golestan (de Rozentuin 1254), Saadi, Perzisch dichter (1184 - 12??)

 Arie M. den Toom
Ridderkerk 1-1-2005